top of page
836F10C5-48A7-4D06-820B-FBB747185398_edi

הסטודיו

הסטודיו ממוקם במתחם אמנות “המקרר”. מה שהיה פעם חדרי קירור לפירות וירקות בשוק הסיטונאי הפך למקום בו מגוון סטודיואים לאמנות, גלריה ובר. 
ניתן לבקר בסביבת העבודה שלי בין הספרים, העבודות, הצבעים והכלים השונים. 

bottom of page